Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sindromul impostorului
Sindromul impostorului
Sindromul impostorului
Audiobook7 hours

Sindromul impostorului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

About this audiobook

Anumite persoane consideră că nu-și merită succesul. Această modestie patologică se manifestă printr-o impresie de lipsă a capacităților, o convingere că toți ceilalți au fost, într-un fel sau altul, induși în eroare, și de o imposibilitate de a-și asuma reușitele, în ciuda semnelor externe ale unui succes evident. În această carte, formată din nouă lecții, autorii iși propun să prezinte sindromul impostorului, a cărui apariție poate fi favorizată de mesajele parentale și societale, de mediul de dezvoltare sau de anumite trăsături de personalitate. Succesiv, sunt abordate aspectele conceptuale ale sindromului, cum a fost descoperit și care sunt caracteristicile sale descriptive, urmărind și instalarea sindromului din copilărie până la vârsta adultă și impactul pe care îl are asupra stării de bine a persoanelor care pot avea asemenea manifestări, impact care ne va ajuta să stabilim în ce măsură se poate vorbi de un sindrom al impostorului. Autorii oferă și strategii psihoterapeutice de abordare și gestionare a acestui sindrom puțin cunoscut, dar care pare să provoace suferință multor oameni, cel puțin o dată în viață.

LanguageRomână
Release dateFeb 28, 2023
ISBN9786064017352
Author

Kevin Chassangre

Kevin Chassangre este psiholog clinician și psihoterapeut. A scris numeroase lucrari despre sindromul impostorului.

Related to Sindromul impostorului

Related audiobooks

Psychology For You

View More