Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cei care pleacă și cei ce rămân: Tetralogia Napolitană, vol. 3
Cei care pleacă și cei ce rămân: Tetralogia Napolitană, vol. 3
Cei care pleacă și cei ce rămân: Tetralogia Napolitană, vol. 3
Audiobook15 hours

Cei care pleacă și cei ce rămân: Tetralogia Napolitană, vol. 3

Written by Elena Ferrante

Narrated by Ștefana Samfira

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

About this audiobook

”În liniștea cea mai deplină sau în mijlocul evenimentelor tumultuoase, atunci când ne simțim în siguranță sau în pericol, când suntem nevinovați sau imorali, suntem o mulțime formată din ceilalți. Iar această mulțime e cu siguranță o binecuvântare pentru literatură.” - Elena Ferrante

În al treilea roman al Tetralogiei Napolitane, Elena şi Lila, cele două fete cu care cititorii au făcut cunoştință în Prietena mea genială, au devenit femei. Lila şi-a părăsit soțul şi confortul material, iar acum munceşte în condiții foarte dure. Elena a studiat la Școala Normală din Pisa şi a publicat un roman de succes, care i-a deschis uşile saloanelor selecte. Amândouă au refuzat să se complacă într-o viață plină de nefericire, ignoranță şi supunere, îmbrățişând în schimb numeroasele oportunități ale anilor ’70. În continuare le leagă o prietenie profundă, de nezdruncinat.

LanguageRomână
Release dateDec 20, 2022
ISBN9786069785942
Cei care pleacă și cei ce rămân: Tetralogia Napolitană, vol. 3
Author

Elena Ferrante

Încă de la apariția romanului Prietena mea genială, care deschide Tetralogia Napolitană, faima Elenei Ferrante a crescut enorm, transformându-se în așa-numita „Febră Ferrante". Este considerată una dintre prozatoarele contemporane cele mai puternice, o stilistă desăvârșită, cu o intuiție artistică ieșită din comun, care a câștigat admirația mai multor scriitori celebri – Jhumpa Lahiri, Elizabeth Strout, Claire Messud – și a unor critici importanți: James Wood, John Freeman, Eugenia Williamson etc. Dar, fără îndoială, primirea cea mai călduroasă a avut-o din partea cititorilor, care au descoperit o autoare ce le vorbește într-un stil plin de frumusețe și de forță despre sentimentul de apartenență, despre relațiile umane, dragoste, familie și prietenie.

More audiobooks from Elena Ferrante

Related to Cei care pleacă și cei ce rămân

Titles in the series (4)

View More

Related audiobooks

Reviews for Cei care pleacă și cei ce rămân

Rating: 4.875 out of 5 stars
5/5

8 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words