Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu
Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu
Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu
Audiobook1 hour

Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu

Written by Abd-ru-shin

Narrated by Emanuel Popa

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

About this audiobook

În această carte autorul face accesibile Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu în importanţa lor deplină de-a lungul întregii vieţi a omului - cu scopul de a ajuta în întâmplările din viaţa noastră pământească şi, pornind de aici, în întreaga noastră existenţă, dincolo de moartea pământească, ca fir conducător de încredere pentru întreaga noastră viaţă.

Explicarea Tatălui Nostru îi ajută pe căutători să înţeleagă corect, în profunda ei semnificaţie pentru omenire, această "cheie spre Împărăţia lui Dumnezeu" şi prin ea Mesajul lui Iisus.
LanguageRomână
Release dateJul 3, 2018
ISBN9783878607304
Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu

Related to Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu

Related audiobooks

Reviews for Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

3 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words