Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
În Lumina Adevărului - Mesajul Graalului: Volumul 1
Unavailable
În Lumina Adevărului - Mesajul Graalului: Volumul 1
Unavailable
În Lumina Adevărului - Mesajul Graalului: Volumul 1
Audiobook

În Lumina Adevărului - Mesajul Graalului: Volumul 1

Written by Abd-ru-shin

Narrated by Emanuel Popa

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

About this audiobook

Este opera principală a autorului, Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt) cu titlul de carte "În Lumina Adevărului - Mesajul Graalului". În aceasta Abd-ru-shin a sintetizat 168 de conferinţe ale sale în aşa fel încât ele construiesc succesiv, din punct de vedere al conţinutului, rezultând o imagine completă a Creaţiei.
Opera în trei volume oferă un ajutor spiritual la probleme pe care noi toţi le întâlnim în viaţă - cum ar fi problemele legate de întrebările "De unde venim?" şi "Încotro ne îndreptăm?", de soartă, karma, Dreptatea lui Dumnezeu, voinţa liberă a omului, misiunea Fiului lui Dumnezeu Iisus, de Legile naturii şi ale Creaţiei, şi multe altele. Cu cât se examinează mai serios explicaţiile "Mesajului Graalului" ca normă de viaţă, cu atât mai mult Adevăr luminează din ele. În acest sens se explică titlul operei: "În Lumina Adevărului".
LanguageRomână
Release dateMay 9, 2017
Unavailable
În Lumina Adevărului - Mesajul Graalului: Volumul 1

More audiobooks from Abd Ru Shin

Related to În Lumina Adevărului - Mesajul Graalului

Reviews for În Lumina Adevărului - Mesajul Graalului

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words