Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

51 de greșeli legate de bani de evitat la vârsta de douăzeci de ani.
51 de greșeli legate de bani de evitat la vârsta de douăzeci de ani.
51 de greșeli legate de bani de evitat la vârsta de douăzeci de ani.
Audiobook40 minutes

51 de greșeli legate de bani de evitat la vârsta de douăzeci de ani.

Written by Charlene Bezos

Narrated by Doina Pantaz

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

About this audiobook

Această carte electronică vă oferă 51 de greșeli legate de bani pe care să le evitați la vârsta de 20 de ani pentru a obține libertatea financiară mai târziu în viață.

LanguageRomână
PublisherTektime Audio
Release dateApr 27, 2022
ISBN9788835437895
51 de greșeli legate de bani de evitat la vârsta de douăzeci de ani.

Related to 51 de greșeli legate de bani de evitat la vârsta de douăzeci de ani.

Related audiobooks

Reviews for 51 de greșeli legate de bani de evitat la vârsta de douăzeci de ani.

Rating: 4.222222222222222 out of 5 stars
4/5

18 ratings1 review

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  • Rating: 5 out of 5 stars
    5/5
    Foarte bună cartea, chiar dacă numai am 20 de ani multe dintre aceste sfaturi mi-au plăcut.