Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum Să Depășiți Stresul Financiar În Căsătorie
Cum Să Depășiți Stresul Financiar În Căsătorie
Cum Să Depășiți Stresul Financiar În Căsătorie
Audiobook25 minutes

Cum Să Depășiți Stresul Financiar În Căsătorie

Written by Charlene Bezos

Narrated by Thomas Nicoleta

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

About this audiobook

Această carte adresează căsătoriile din zilele noastre care au probleme provocate de stresul financiar.

Credeți sau nu, multe căsătorii se confruntă cu problema stresului financiar în zilele noastre. Cuplurile nu pot identifica măsurile corecte pe care trebuie să le ia pentru a avea libertate financiară. Ei bine, această carte electronică are mai mult de 40 de modalități practice pe care le puteți adopta pentru a depăși stresul financiar în căsnicia voastră.

LanguageRomână
PublisherTektime Audio
Release dateApr 8, 2022
ISBN9788835437321
Cum Să Depășiți Stresul Financiar În Căsătorie

Related to Cum Să Depășiți Stresul Financiar În Căsătorie

Related audiobooks

Reviews for Cum Să Depășiți Stresul Financiar În Căsătorie

Rating: 4.666666666666667 out of 5 stars
4.5/5

6 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words