Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cele trei obiceiuri fericite: Tehnicile folosite de lideri pentru a combate epuizarea, a dezvolta reziliența și a crea o atmosferă înfloritoare la locul de muncă
Cele trei obiceiuri fericite: Tehnicile folosite de lideri pentru a combate epuizarea, a dezvolta reziliența și a crea o atmosferă înfloritoare la locul de muncă
Cele trei obiceiuri fericite: Tehnicile folosite de lideri pentru a combate epuizarea, a dezvolta reziliența și a crea o atmosferă înfloritoare la locul de muncă
Audiobook1 hour

Cele trei obiceiuri fericite: Tehnicile folosite de lideri pentru a combate epuizarea, a dezvolta reziliența și a crea o atmosferă înfloritoare la locul de muncă

Written by Beth Ridley

Narrated by Mădălina Floroaica

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

About this audiobook

Epuizarea profesională este reală și omniprezentă: 79% dintre angajați semnalează că suferă de o formă de epuizare. Consecințele acesteia sunt îngrijorătoare atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Dar, așa cum ni se spune, munca trebuie făcută. Cum poți așadar nu doar să-ți gestionezi propriul stres, pentru a evita epuizarea, ci și să te dezvolți profesional, în ciuda epuizării tale, și să creezi o atmosferă pozitivă la locul de muncă?

Fondatoarea unei companii și consultanta pe probleme culturale Beth Ridley are răspunsurile necesare. În cursul audio Cele trei obiceiuri fericite, ea îți oferă noi tehnici pentru a face față stresului de la locul de muncă, sub forma celor „trei obiceiuri fericite”: atenția deplină, recunoștința și investiția în experiențe noi. Îți explică, de asemenea, cum să practici obiceiurile cu consecvență și cum să fii un lider care aplică la locul de muncă obiceiurile fericite, oferindu-ți exerciții pentru a-ți verifica cunoștințele și a începe să le pui în practică în propria viață.

Nu trebuie doar să înveți cum să faci față epuizării – cele trei obiceiuri fericite te pot ajuta să te dezvolți din punct de vedere personal și profesional, chiar și în perioadele de stres ridicat.

LanguageRomână
PublisherScribd Coach
Release dateFeb 8, 2022
ISBN9781094440446
Cele trei obiceiuri fericite: Tehnicile folosite de lideri pentru a combate epuizarea, a dezvolta reziliența și a crea o atmosferă înfloritoare la locul de muncă

Related to Cele trei obiceiuri fericite

Titles in the series (36)

View More

Related audiobooks