Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Zane si Feti-Frumosi: Audio
Zane si Feti-Frumosi: Audio
Zane si Feti-Frumosi: Audio
Audiobook4 hours

Zane si Feti-Frumosi: Audio

Written by MyBuni

Narrated by MyBuni

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Albumul conține 10 basme audio în lectura lui MyBuni.

Cuprins:

1.    Broasca țestoasă cea fermecată;

2.    Degețica;

3.    Făt Frumos cu carâta de sticlă;

4.    Făt Frumos cu păr de aur;

5.    Făt Frumos, fiul iepei;

6.    Făt-Frumos din tei;

7.    Lebedele;

8.    Pomul cu mere de aur;

9.    Zâna Marii;

10.  Zâna Zânelor;

LanguageRomână
PublisherMyBuni Audio
Release dateJan 31, 2022
ISBN9781669636250
Zane si Feti-Frumosi: Audio

More audiobooks from My Buni

Related to Zane si Feti-Frumosi

Titles in the series (15)

View More

Related audiobooks