Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Malabu și Oaia fermecată
Malabu și Oaia fermecată
Malabu și Oaia fermecată
Audiobook18 minutes

Malabu și Oaia fermecată

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

About this audiobook

Din Seria cărților scrise pentru tine.Massimo and Maria Grazia sunt un cuplu atât în viața reală, cât și în viața literară și le place să scrie povești de ficțiune pentru toată lumea, indiferent de vârstă.Această idee le-a venit când au scris povești pentru propriii copii.

LanguageRomână
PublisherTektime Audio
Release dateFeb 26, 2021
ISBN9788835419792

Related to Malabu și Oaia fermecată

Related audiobooks

Reviews for Malabu și Oaia fermecată

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

11 ratings1 review

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  • Rating: 5 out of 5 stars
    5/5
    Foarte frumoasa mi-a plăcut mult ! Felicitări! Asteptam și altele...

    1 person found this helpful