Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sherlock Holmes, Odcinek 3: Wampir z Sussex
Sherlock Holmes, Odcinek 3: Wampir z Sussex
Sherlock Holmes, Odcinek 3: Wampir z Sussex
Audiobook1 hour

Sherlock Holmes, Odcinek 3: Wampir z Sussex

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

W Lamberley w Sussex widać kobietę wysysającą krew dzieci. Robert Ferguson uważa, że ​​kobieta jest wampirem i prosi swojego starego towarzysza Watsona i jego przyjaciela Sherlocka Holmesa o pomoc - i podejrzewa, że ​​kryje się za tym coś zupełnie innego.
LanguageDeutsch
Release dateDec 4, 2020
Sherlock Holmes, Odcinek 3: Wampir z Sussex

Related to Sherlock Holmes, Odcinek 3

Related audiobooks

Crime Thriller For You