Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Niels Holgersson's wonderbare reis
Niels Holgersson's wonderbare reis
Niels Holgersson's wonderbare reis
Audiobook17 hours

Niels Holgersson's wonderbare reis

Written by Selma Lagerlöf

Narrated by Bart Oomen

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Nils haalt veel kattekwaad uit en houdt ervan de dieren te plagen op de boerderij waar hij met zijn gezin woont. Maar wanneer Nils een kabouter vangt, moet hij boeten voor zijn kattekwaad. De kabouter maakt hem net zo klein als hijzelf. De dieren verdrijven hem van de boerderij en op de rug van een gans maakt Nils een lange reis door het verbazingwekkende landschap van Zweden - helemaal van Skåne naar Lapland en weer terug naar Skåne.De wonderbaarlijke reis van Nils Holgersson door Zweden verscheen in 1906 en 1907 in twee delen. Het kinderboek is meerdere keren verfilmd, en vertaald in vele talen.Selma Lagerlöf schreef Nils Holgersson's prachtige reis door Zweden als leesboek voor Zweedse schoolkinderen om geschiedenis en aardrijkskunde te leren. Maar het kinderboek bereikte een veel groter lezerspubliek en werd een van de beroemdste en meest geliefde boeken van Lagerlöf - ook voor een volwassen publiek.Selma Lagerlöf (1858-1940) was een Zweedse auteur en ontving de Nobelprijs voor de Literatuur in 1909. Lagerlöf schreef een groot aantal romans en korte verhalen waarin de natuur, de mensen en het thuis terugkerende thema's zijn.
LanguageNederlands
Release dateJan 28, 2019
ISBN9788726153620

Related to Niels Holgersson's wonderbare reis

Titles in the series (100)

View More

Related audiobooks