Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Poezii de George Cosbuc
Poezii de George Cosbuc
Poezii de George Cosbuc
Audiobook1 hour

Poezii de George Cosbuc

Written by George Cosbuc

Narrated by Constantin Olaru

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

About this audiobook

George Co?buc a fost întâiul mare poet român pe care ni l-a dat Ardealul. Supranumit ?i „poet al ??r?nimii”, „poetul satului” sau „poetul neamului” – „Co?buc este nu numai un des?vâr?it tehnician, dar nu rareori ?i un mare poet, profund original, un vizionar, cu accent ardelean evident, al mi?c?rilor suflete?ti sempiterne” (George C?linescu).


Dintre poeziile incluse in volumul de fata amintim:


Bradul * Doina * Dragoste invrajbita * Hafis * Iarna pe ulita * In miezul verii * Ispita * La pasti * Lupta Vietii * Mama * Minciuna crestinilor * Noi vrem pamant * Prutul * Scara * Seara * Stefanita Voda * Sub Patrafir * Unul ca o suta * Voichita lui Stefan
LanguageRomână
Release dateSep 2, 2017
ISBN9781518964688
Poezii de George Cosbuc

Related to Poezii de George Cosbuc

Related audiobooks

Classics For You

View More

Reviews for Poezii de George Cosbuc

Rating: 3.5789473684210527 out of 5 stars
3.5/5

19 ratings0 reviews

What did you think?